Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Insolventie en Herstructurering: Bent u klaar voor de Brexit?

 • NL EN
 • Kernpunten

  • Het VK zal niet meer gebonden zijn aan de Europese Insolventieverordening
  • Insolventieprocedures die in een EU Lidstaat zijn geopend worden mogelijk door de Engelse rechter erkend op basis van de UNCITRAL Model Law
  • Grensoverschrijdende insolventies tussen de EU en het VK zullen waarschijnlijk tijdrovender, complexer en duurder worden
  • Erkenning van de Engelse scheme of arrangement is na de Brexit mogelijk onderworpen aan nationale IPR-regels van de EU Lidstaten, tenzij er een alternatief komt voor de Brussel I-bis Verordening

  Europese Insolventieverordening

  De Europese Insolventieverordening bevat regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid inzake de opening van insolventieprocedures in de EU (met uitzondering van Denemarken), het toepasselijke recht en de erkenning van insolventieprocedures en de beslissingen die daaruit voortvloeien. Na de overgangsperiode zal de Insolventieverordening niet meer van toepassing zijn op het VK. Dit heeft tot gevolg dat insolventie- en herstructurering procedures die in het VK zijn geopend niet meer automatisch in de EU zullen worden erkend, en omgekeerd.

  Toekomstige relatie EU/VK

  Uit de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en het VK zal blijken of de huidige regeling tussen de EU en het VK wordt gehandhaafd of dat er geen overeenstemming over dit onderwerp wordt bereikt. Het VK heeft aangegeven dat het van plan is een nieuwe bilaterale overeenkomst met de EU aan te gaan betreffende jurisdictie en erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen op verschillende gebieden, inclusief insolventiezaken.

  No-deal scenario

  Indien in zijn geheel geen akkoord wordt bereikt, zal het nationale recht van het VK en de Lidstaten de rechterlijke bevoegdheid voor het openen van insolventie- en herstructurering procedures en de erkenning van dergelijke procedures in grensoverschrijdende EU-VK situaties moeten vaststellen. Curatoren uit een EU Lidstaat zullen mogelijk geen rechtsmacht meer hebben ten aanzien van activa die in het VK gelegen zijn, en omgekeerd. Zij zullen naar de rechter moeten in het VK of de betreffende EU Lidstaat voor de erkenning van hun bevoegdheden en hulp moeten zoeken om zich op de activa te kunnen verhalen. Ondanks dat in het VK de UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency van toepassing is – op grond waarvan de Engelse rechter insolventieprocedures geopend in EU Lidstaten kan erkennen, ook indien de Model Law niet van toepassing is op de betreffende Lidstaat – is voor erkenning via de Model Law alsnog de weg naar de rechter vereist, wat zal leiden tot extra tijd, kosten en complexiteit.

  Scheme of arrangement

  De Engelse scheme of arrangement valt niet onder het bereik van de Insolventieverordening. Aangenomen wordt dat de scheme of arrangement in de EU onder de Brussel I-bis Verordening voor erkenning in aanmerking komt. Na de Brexit zal echter ook de Brussel I-bis Verordening niet langer op het VK van toepassing zijn. In een no-deal scenario zullen partijen daarom moeten terugvallen op nationale IPR-regels van de individuele Lidstaten, tenzij alternatieve regelingen worden ingevoerd.

  Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.

  Meer over