1 min read
Zijn intellectuele eigendomsrechten het nieuwe goud? Oftewel: vijf redenen waarom investeerders dol zijn op intellectuele eigendom en andere immateriële activa
31 March 2021

Diverse beursgenoteerde ondernemingen kochten de afgelopen tijd de muziekrechten van wereldsterren zoals Bob Dylan en Taylor Swift. Het beleggen in muziek wordt gezien als investering waarbij het rendement vooral zit in de opbrengst van streams. En dat is kennelijk niet onverdienstelijk: sinds Sony in 2016 de muziekportefeuille van Michael Jackson kocht is haar aandelenkoers verviervoudigd (1).

Ook buiten de muziek nemen immateriële activa en in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom (“IE”)  een steeds dominanter positie in als het gaat om de waarde van ondernemingen.Niet minder dan 85% van de waarde van de aandelenindex van de Verenigde Staten (de S&P 500) wordt vandaag de dag bepaald door immateriële activa (2). De reden is dat immateriële activa een enorm potentieel vertegenwoordigen. Ondernemingen kunnen dit potentieel ontsluiten door werk te maken van hun IE-portefeuille. Het bouwen van een solide IE-portefeuille hoeft niet veel geld te kosten, maar voegt wel direct waarde toe aan de onderneming; en ondernemingen met een solide IE portefeuille zijn een aantrekkelijke target voor investeerders, om 5 redenen.

1 IE kan oneindige waarde vertegenwoordigen

Anders dan de meeste andere activa kan de waarde van IE oneindig toenemen. Materiële activa zoals vastgoed of een wagenpark hebben een vaste waarde en worden gewoonlijk na enkele jaren minder waard of afgeschreven. IE beschermt in feite alles wat waarde heeft in de onderneming (de business, de merken, innovaties, ontwerpen, bedrijfsgeheimen, software) en leidt – mits in de organisatie goed geregeld en voldoende beschermd – tot waardevermeerdering van de onderneming. Uber is een goed voorbeeld. Uber levert vervoersdiensten maar de waarde van de onderneming zit niet in haar auto’s of personeel.

2 IE kan op vele verschillende manieren omzet genereren

IE kan net als ander eigendom als zelfstandig recht worden verkocht, het kan worden ingezet om joint ventures aan te gaan of om een voorsprong op de concurrentie te nemen. IE kan ook via licentieverlening (op merken, technologie of ander IE) als verdienmodel worden ingezet. Denk aan ondernemingen zoals Microsoft of Disney die tenminste gedeeltelijk voor hun omzet afhankelijk zijn van licentieopbrengsten. Het voordeel van licentieverlening is dat er in principe weinig aanloopkosten zijn, anders dan de eventuele kosten van IE-bescherming. 

3 IE reduceert operationele risico’s

Met het beschermen en waar mogelijk registreren van IE verzekert de onderneming zich in veel gevallen van een monopolie op een bepaald gebied. Zo kan de onderneming, die haar merken in de belangrijkste landen vastlegt, ongehinderd naar die landen uitbreiden zonder haar naam aldaar te hoeven wijzigen, met alle kosten van dien. Ook kunnen ondernemingen die hun innovaties, ontwerpen en bedrijfsgeheimen beschermd hebben gemakkelijker en sneller opschalen; zij zijn een aantrekkelijker target voor investeerders.

4 IE draagt bij aan concurrentievoorsprong en aantrekkelijker handelspartners

Met het monopolie dat IE-rechten de houder biedt kan een concurrentievoorsprong worden genomen en kan oneerlijke concurrentie van derden worden tegengegaan. Daarmee beschermt de onderneming ook haar handelspartners. Als de onderneming haar IE niet goed beschermt, zijn handelspartners misschien minder gemotiveerd als die geconfronteerd worden met namaakproducten voor dumpprijzen, waartegen niets kan worden ondernomen. Door IE te beschermen worden handelspartners beschermd, hetgeen in het algemeen handelspartners van hogere kwaliteit zal aantrekken. 

5 IE helpt continuïteit van de onderneming te verzekeren

Door de organisatie en contracten op het gebied van IE zo in te richten, dat de onderneming ook na een transactie verzekerd is van de juiste licenties en beschermd is tegen insolventie of deconfiture van een handelspartner, draagt IE bij aan de continuïteit van de onderneming en helpt het discontinuïteit te voorkomen.

Meer informatie 

Meer weten? Bel Kriek Wille, Chris In ’t Veld of één van de andere leden van het IE/Mediateam bij Van Doorne of probeer onze tool die helpt om IE kansen en risico’s binnen uw onderneming te identificeren.

Wij hebben een tool ontwikkeld die door middel van een Q&A een indicatie geeft van hoe het met The Business of IP binnen uw onderneming is gesteld. Benieuwd wat de tool en een (versterkte) focus op IP uw onderneming kan opleveren? Bekijk de infographicWe nodigen u uit om onze online ‘light’-versie in te vullen via www.vandoorne.com/ietool.

1 bron Google Finance
2 dat was 15% in 1975, klik hier