1 min read
Vervolg na boycot verloskundigenpraktijken: zorgverzekeraar mag niet alleen om te straffen selectief contracteren
10 April 2019

De wijze waarop Zilveren Kruis verloskundigenpraktijken heeft geselecteerd voor het aanbieden van een gewijzigd zorgcontract, is volgens het hof in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De tik op de vingers komt toevallig op het moment dat een nieuw contracteerseizoen is begonnen en geeft daarmee een duidelijke boodschap: inkoopmacht van zorgverzekeraars mag niet worden misbruikt!

De uitspraak is een vervolg van het conflict tussen zorgverzekeraar Zilveren Kruis en verloskundigenpraktijken dat in 2017 al tot veel ophef leidde. De NZa verhoogde de tarieven voor 2018 met ruim 13%. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis weigerde voor de contractperiode 2017-2018 deze verhoging toe te passen en hield vast aan de in de overeenkomsten opgenomen NZa-tarieven van 2017. Dit leidde tot een massale opzegging door verloskundigenpraktijken van hun overeenkomst.

In reactie op de massale opzegging bood Zilveren Kruis een groot gedeelte van de verloskundigenpraktijken een aangepaste overeenkomst aan waarin de tarieven wél waren opgehoogd tot het nieuwe NZa-maximumtarief. De opzegging werd daarbij als ongeschreven beschouwd. Een klein gedeelte van de verloskundigenpraktijken (circa 4%) kreeg geen aangepaste overeenkomst aangeboden en van deze groep werd de opzegging wel als geschreven beschouwd door Zilveren Kruis. 

Eerder floot de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland Zilveren Kruis al terug. Nu oordeelt ook het hof dat het beleid van Zilveren Kruis in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het hof stelt vast dat de door Zilveren Kruis gehanteerde selectiecriteria niet noodzakelijk waren om aan haar zorgplicht te kunnen voldoen. Zilveren Kruis had zelf aangegeven dat met de selectiecriteria werd beoogd de door de verloskundigenpraktijken ingezette boycot te bestraffen en daarmee een prikkel bevatte om vergelijkbaar gedrag van andere zorgaanbieders te voorkomen. Dat Zilveren Kruis met de selectiecriteria niet tot doel had de kwaliteit van zorg te bewaken of de zorgkosten te beheersen, maakt volgens het hof dat er geen noodzaak was deze te hanteren. 

Daarbij heeft het door Zilveren Kruis toegepaste beleid volgens het hof een ongerechtvaardigd discriminatoir effect waardoor met name kleine en opstartende verloskundigenpraktijken minder kans maakten dan grotere praktijken die al langer bestaan. Bovendien had het niet aanbieden van een gewijzigde overeenkomst voor de betreffende verloskundigenpraktijken nadelig gevolgen voor de groei en rentabiliteit van de praktijk. Alles gezamenlijk brengt het hof tot het oordeel dat het door Zilveren Kruis gehanteerde beleid na de opzeggingen door de verloskundigenpraktijken in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De uitspraak maakt daarmee duidelijk dat zorgverzekeraars zich in relatie tot zorgaanbieders bij het contracteerproces redelijk moeten opstellen en hun inkoopmacht moeten inzetten ten behoeve van de zorg en de betaalbaarheid daarvan.

Meer informatie

De uitspraak kunt u hier lezen. Voor meer informatie over contracteren met zorgverzekeraars kunt u contact opnemen met Cees Jan de Boer of Lieke Bartelsman.