1 min read
Vanaf 6 mei a.s. digitaal indienen aanvraag kort geding (handel/familie)
30 April 2024

Advocaten kunnen vanaf 6 mei a.s. bij alle rechtbanken gemakkelijk digitaal documenten indienen en inzien in de zaakstroom kort geding handel en familie. Nu kan dit al bij de rechtbank Rotterdam, afd. handel en familie. Zie ook dit eerdere bericht,

De werkwijze lijkt sterk op het digitaal indienen van beslagrekesten: een eenvoudige ‘digitale brievenbus’ met daarin tevens een overzicht van lopende zaken en het bijbehorende berichtenverkeer. Inloggen gaat via de site van de rechtspraak met een advocatenpas. Zie de Flyer digitaal indienen kort geding handel en familie.

Belangrijk voordeel van het digitale kort geding is dat stukken niet per post/koerier hoeven te worden nagezonden, terwijl dat bij Veilig Mailen wel is voorgeschreven (art. 3.3 Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken). Verder is van belang dat advocaten min of meer dezelfde digitale omgeving bij conservatoir beslag hebben geëvalueerd en vooral zeer waren te spreken over de snelheid van het indienen, de respons van de gerechten en het gebruiksgemak van het digitale systeem.

Anders dan nog wel eens wordt gedacht vindt bij deze en vergelijkbare digitaliseringsiniatieven de zitting zelf (gewoon) in de rechtszaal plaats. Als beide partijen daarmee instemmen moet een online-zitting overigens wel voor mogelijk worden gehouden (vgl. Kamerstukken II 2022/23, 29 279, nr. 747,29).

Terug
Vanaf 6 mei a.s. digitaal indienen aanvraag kort geding (handel/familie)