1 min read
Toezicht op de rechtspersoon-bestuurder. De (on)mogelijkheden vanuit het perspectief van de commissaris Maarten Appels in Maandblad voor Ondernemingsrecht
25 November 2020

In de praktijk komt het voor dat een rechtspersoon fungeert als bestuurder van een andere rechtspersoon. In deze bijdrage wordt vanuit het perspectief van de commissaris stilgestaan bij de figuur van de rechtspersoon-bestuurder en wordt ingegaan op (mogelijke) knelpunten die kunnen spelen bij de taakuitoefening door de toezichthouder.

Maarten Appels schrijft in Maandblad voor Ondernemingsrecht over toezicht op de rechtspersoon-bestuurder en de (on)mogelijkheden vanuit het perspectief van de commissaris.