1 min read
Subsidie voor WG-terrein voor eigen alternatief warmtenet
2 November 2020

De Wilhelmina Gasthuisbuurt in Amsterdam West krijgt een subsidie van 7,7 miljoen euro van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om het te verduurzamen. Op het WG-terrein willen de bewoners over ongeveer vier jaar met hun eigen verwarmingsbedrijf van aardgas af en zo hun CO2-uitstoot verminderen. De initiatiefnemers willen dat deze locatie in 2030 klimaatneutraal is.

Om de gebouwen in het WG-gebied vrij van aardgas te maken, wordt gebruik gemaakt van aquathermie, een techniek waarbij de warmte van het oppervlaktewater van het kanaal wordt gebruikt om woningen te verwarmen. In de zomer wordt de warmte uit het water ondergronds opgeslagen in een warmte-koudeopslag (wko) en in de winter wordt deze opgepompt en gebruikt als verwarming. Kleine warmtenetten verdelen dat warme water vervolgens over het WG-terrein.

Van Doorne ondersteunt de missie van KetelhuisWG voor een duurzame toekomst van harte en investeert al geruime tijd in kennis binnen de energiesector. Van Doorne treedt al jaren op voor energiebedrijven, toezichthouders, overheidsinstellingen, klanten en investeerders. We nemen ook een voorbeeld aan het innovatievermogen van de energiecoöperatie. We zijn er dan ook trots op dat advocaten Jelmer Baukema (Financiering), Gijs Verberne (Overheid en publiek- private samenwerking) en kandidaat-notaris Nick van Dijk (Notariaat semipubliekrecht) in de aanloop naar de subsidietoekenning betrokken zijn geweest bij dit prachtige project en KetelhuisWG waar nodig hebben bijgestaan met juridische kennis.