1 min read
Reactie Van Doorne op consultatie Uitvoeringsbesluit WTZa
6 August 2020

Onlangs is het Uitvoeringsbesluit WTZa ter consultatie gepubliceerd, de beoogd vervanger van het Uitvoeringsbesluit WTZi. Het Uitvoeringsbesluit bevat onder meer vereisten voor de inrichting van het toezicht op toegelaten instellingen.

Het consultatiedocument bevat een onduidelijke passage over de toekomstige toelaatbaarheid van juridische structuren waarbij vanuit één toezichthoudend orgaan op het niveau van de moedermaatschappij toezicht wordt gehouden op meerdere toegelaten instellingen binnen de groep (ook wel getrapt toezicht of groepstoezicht genoemd).

Klik hier voor onze reactie op het consultatiedocument waarin wij pleiten voor duidelijke eisen die gericht zijn op het materieel goed functioneren van het toezicht, met behoud van flexibiliteit voor de inrichting van de juridische structuur. Materieel goed toezicht is immers gebaat bij maatwerk.