1 min read
Onderzoek naar instrumenten voor achterblijvende BRZO-bedrijven
28 January 2019

BRZO+ zal in maart 2019 een onderzoek afronden naar de instrumenten die landelijk worden ingezet om achterblijvende BRZO-bedrijven in beweging te krijgen. 

Het BRZO+ is een programma waarbinnen de BRZO-omgevingsdiensten, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio’s, Waterkwaliteitsbeheerders, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen, en het Openbaar Ministerie samenwerken. In dit samenwerkingsverband zorgen deze overheidsdiensten voor toezicht op en handhaving van de regels voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO).

Het onderzoek is volgens BRZO+ in drie fasen opgedeeld, te beginnen met een quick scan. Daarna worden diepte-interviews afgenomen, en het onderzoek wordt afgesloten met een wetenschappelijke reflectie op de instrumenten die worden ingezet. Het overzicht en het wetenschappelijk advies zullen worden gebruikt om het toezicht op BRZO-bedrijven nader te professionaliseren. Ook zal het resultaat van het onderzoek worden gebruikt om de Tweede Kamer te informeren. 

De toezichthouders kennen verschillende wettelijke instrumenten om op te treden tegen overtredingen van het BRZO. Zo kunnen ze een waarschuwingsbrief versturen, een eis tot naleving opleggen of een last onder dwangsom of bestuursdwang inzetten. Ook kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Ingeval van ernstige overtredingen of bewuste niet-naleving kan ook het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld, waardoor strafvervolging kan worden ingesteld.

Resultaten onderzoek

Blijf automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het BRZO+ onderzoek.