1 min read
Nieuwe druk Compendium Burgerlijk Procesrecht (Stein/Rueb)
17 January 2024

Vanaf vandaag is de 23e druk van het Compendium Burgerlijk Procesrecht (Stein/Rueb) verkrijgbaar. Van Doorne’s Robert Hendrikse (Advocaat/Senior Professional Support Lawyer) is wederom één van de bewerkers hiervan.

Het compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitair onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, met veel verwijzingen naar recente jurisprudentie, wetgeving en literatuur.

Deze uitgave is volledig bijgewerkt met literatuur, jurisprudentie en wetgeving naar de stand van 1 oktober 2023. Zo is onder meer nieuwe richtinggevende rechtspraak op het gebied van de rechtsmiddelen (met name appelrecht) verwerkt en zijn aanpassingen op grond van de Wet Technische Eenmaking Rv opgenomen. Ook bevat deze druk de laatste stand van zaken op het gebied van digitalisering van de rechtspraak, het procederen onder de WAMCA en het wetsvoorstel modernisering bewijsrecht.

Het boek is verkrijgbaar via de website van Wolters Kluwer (https://shop.wolterskluwer.nl/Compendium-Burgerlijk-procesrecht-sNPCOMBUPR/).