1 min read
Nieuw kennisdocument van de Belastingdienst over aan- en verkoopkosten
26 March 2024

Kosten ter zake van een aankoop of verkoop van een deelneming zijn op basis van de wet (deelnemingsvrijstelling) niet aftrekbaar.

De Belastingdienst heeft op 1 februari 2024 het geüpdatete kennisdocument gepubliceerd over de aan- en verkoopkosten van een deelneming naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad. In deze zogeheten “December-arresten” heeft de Hoge Raad richting willen geven aan de betekenis van de begrippen aankoop- en verkoopkosten. Ondanks deze verduidelijking, roepen de uitspraken ook vragen op. Dit kennisdocument van de Belastingdienst poogt richtlijnen te geven bij de beoordeling wanneer sprake is van aan- of verkoopkosten.

Voordat de kwalificatie van aan- en verkoopkosten kan plaatsvinden, moet eerst worden vastgesteld aan welke vennootschap deze kosten moeten worden toegewezen. Voor het beoordelen van deze toewijzing is de zogenaamde ‘benefit-test’ essentieel. Bij de benefit-test wordt vooral gekeken naar welke entiteit voordeel haalt uit de activiteiten en/of opbrengsten die tot de kosten hebben geleid. Hierbij kan ook het motief achter de kosten een rol spelen, evenals wie in het zakelijke (niet-gelieerde) verkeer normaal gesproken verantwoordelijk zou zijn voor het dragen van bepaalde kosten.

 

Vervolgens wordt in het kennisdocument ingegaan op  diverse elementen  van de December-arresten en wordt stilgestaan bij bijzondere thema’s zoals gemengde kosten, voeging fiscale eenheid, doorbelasting van aankoopkosten en bewijslast. Verder wordt in het kennisdocument een aantal kostensoorten benoemd en wordt ingegaan op de vraag of deze kosten (niet aftrekbare) aan- of verkoopkosten vormen. Enkele voorbeelden hiervan staan hieronder opgenomen:

  • Kosten dataroom
  • Kosten due diligence-onderzoek (koper)
  • Bonussen
  • Kosten Warranty & Indemnity-Verzekering
  • Kosten notaris

Dit document geldt als instructie hoe de Belastingdienst omgaat met de aankoop- en verkoopkosten. Het is hiermee niet gezegd dat deze toepassing door een rechter te allen tijde gevolgd gaat worden. Het gehele document vindt u hier.

Terug
Nieuw kennisdocument van de Belastingdienst over aan- en verkoopkosten