1 min read
Meer bescherming voor klokkenluiders?
28 October 2020

Onlangs is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ter internet consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van EU Richtlijn 2019/1937 en wijzigt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Het wetsvoorstel biedt op verschillende wijzen (extra) bescherming aan klokkenluiders ten opzichte van de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo worden nadere eisen gesteld aan interne en externe meldkanalen, krijgen melders de mogelijkheid om direct extern te melden en is sprake van een omkering van de bewijslast in het voordeel van de melder.

Waar de extra bescherming valt te prijzen, lijkt het wetsvoorstel in bepaalde opzichten onvoldoende oog te hebben voor de belangen van werkgevers en de verstrekkende gevolgen die het wetsvoorstel voor hen heeft. Om meer balans aan te brengen in het wetsvoorstel hebben wij in een reactie op het wetsvoorstel een aantal voorstellen ten aanzien van: (i) de volgordelijkheid van intern en extern melden, (ii) de bescherming van klokkenluiders bij openbaarmaking, (iii) de introductie van twee soorten meldingen en (iv) de bekendmaking van de identiteit van degene aan wie de misstand wordt toegerekend.

Wij verwijzen u graag naar de volledige reactie van Van Doorne. Wilt u meer weten over de reactie of over klokkenluiders in het algemeen, neem dan contact op met één van de onderstaande personen