1 min read
Inspectie SZW controleert in 2020 alle BRZO-bedrijven
6 January 2020

Volgens een nieuwsbericht op haar website gaat de Inspectie SZW (ISZW) in 2020 alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werd door ISZW ongeveer 60% van deze bedrijven bezocht.

De aankondiging vermeldt dat de uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs ervoor zorgt dat alle BRZO-bedrijven in 2020 op een bezoek van ISZW kunnen rekenen. In het bijzonder gaat ISZW daarbij controleren op de volgende 3 thema’s: het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheersysteem nog actueel is. 

Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. De ISZW beoogt hiermee te verzekeren dat bedrijven naast procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling aan dergelijke stoffen beter beheersen. Verder zal de Inspectie controleren op het opstellen van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) door de BRZO-bedrijven. In 2019 was het gezamenlijke thema van de BRZO-inspectiediensten ageing (oftewel veroudering).

Het BRZO maakt onderscheid tussen hogedrempel en lagedrempel BRZO-bedrijven. In het BRZO staat dat bij de eerste categorie jaarlijks en bij de tweede categorie minimaal eens per 3 jaar een inspectie plaats dient te vinden. Deze inspecties worden doorgaans uitgevoerd door een inspectieteam bestaande uit een aantal inspecteurs van de verschillende toezichthouders, waaronder ook ISZW. Gelet op de aankondiging zal toezichthouder ISZW in 2020 dus bij alle BRZO-bedrijven langsgaan.

De inspecties kunnen aangekondigd en (deels) onaangekondigd plaatsvinden. Deze aankondiging betekent dan ook dat bedrijven voorbereid dienen te zijn om actief aan te tonen dat zij voldoen aan het BRZO.