1 min read
De waarde van D-reizen zonder het merk 'D-reizen'
26 April 2021

Meer dan 50 jaar lang verkocht D-reizen vakanties aan vele Nederlanders, van all-in naar Alanya tot logies op Curaçao. Een klassiek reisbureau, ook online actief. Afgelopen 6 april is de D-RT Groep, de onderneming achter o.a. D-reizen, failliet verklaard. Uit het merkenregister blijkt dat de merken van het bedrijf, waaronder D-reizen, door de directeuren buiten de boedel zijn geplaatst vlak voor het faillissement.

De merken zijn overgeplaatst van de boedel van D-reizen naar de privé-bv van de directeuren. Daarnaast is naar verluidt (het auteursrecht op) door D-reizen ontwikkelde software uit de boedel verdwenen.

IE een waardevolle asset

IE vertegenwoordigt, vaker wel dan niet, veel waarde van een onderneming. De situatie van D-reizen onderschrijft dit eens te meer. Door het ontvreemden van de zeer bekende merken en software uit de boedel wordt een eventuele doorstart belemmerd aangezien de onderneming deze merken en software in beginsel niet meer kan gebruiken (zonder verkregen licentie). Terwijl juist de grote naamsbekendheid van D-reizen het voor partijen interessant maakt de onderneming door te starten. Daarnaast biedt de door D-reizen ontwikkelde en kennelijk interessante software ook meerwaarde voor partijen die een doorstart overwegen of de software uit de boedel willen overnemen.

Wat zich voordoet bij D-reizen is tekenend voor het huidige tijdsbeeld waarin IE-rechten steeds vaker bij de waarde van ondernemingen domineren. In tegendeel tot de meeste andere soorten activa nemen IE-rechten namelijk vaak in waarde alleen maar toe. Zo ook de merknaam D-reizen, die door de bekendheid van het bedrijf en het jarenlang gebruik van het merk meer waard is geworden. Dat ontwikkelde software een goudmijn kan zijn spreekt ook voor zich.

Meer informatie

De D-reizen casus leert dat niet alleen belangrijk is in kaart te brengen welke IE-rechten de onderneming heeft, maar ook wie deze binnen de onderneming in handen heeft. Meer weten? Neem dan contact op met Kriek Wille of Chris in ’t Veld van het IE/Media team van Van Doorne of maak gebruik van onze tool om de IE kansen en risico’s binnen uw onderneming te ontdekken.