1 min read
De toezicht speerpunten voor 2022 van DNB
17 January 2022

De Nederlandsche Bank (DNB) kondigt aan in 2022 voort te borduren op de eerder gedeelde Visie op toezicht 2021-2024. DNB staat naar eigen zeggen voor een transformatieopgave om een Smart Supervisor te worden.

DNB vermeldt dat de toezichtmethodologie is aangepast en hoopt komend jaar in te zetten op datagedreven toezicht. Het toezicht van DNB kent twee pijlers: prudentieel toezicht gericht op solide financiële ondernemingen en integriteitstoezicht gericht op een integere financiële sector door strenge controle op een adequate preventie van criminaliteit door instellingen. DNB werkt met drie toezicht speerpunten: inspelen op technologische vernieuwing, sturen op duurzaamheid / toekomstgerichtheid en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Bij de voortuitblik op het derde speerpunt en dus de bestrijding van de financieel-economische kwaliteit kondigt DNB aan dat in 2022 de implementatie van met banken gemaakte afspraken over herstel en verbetering als Wwft-poortwachters wordt gevolgd. Ook het integriteitstoezicht op betaal- en elektronischgeldinstellingen is een belangrijk aandachtspunt. DNB zal er op toezien of de beheersmaatregelen van deze instellingen de integriteitsrisico’s in voldoende mate afdekken. Verder wordt gewerkt aan de uitwerking van Europese toezichtsafspraken.

Bij een vooruitblik per sector voor 2022 besteedt DNB aandacht aan het toezicht op de bancaire, verzekerings-, pensioenfondsen en andere instellingen zoals betaalinstellingen, trustkantoren en cryptodienstverleners. Vanuit handhavingsperspectief valt op dat DNB aankondigt te focussen op meerjarige verbeterprojecten op het terrein van governance en datakwaliteit met name voor kleinere banken maar ook voor pensioenfondsen. Daarnaast breidt DNB de capaciteit uit voor handhaving van illegale trustdienstverlening vanwege de toenemende signalen hierover.

Bron: https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-dnb/toezicht-vooruitblik/toezicht-in-beeld-2021/