1 min read
Belet of ontstentenis van bestuurders en/of toezichthouders Maarten Appels in Governance Update
10 July 2020

Wat als een bestuurder of toezichthouder tijdelijk niet in staat is om zijn of haar functie te vervullen? Wat als een bestuurder of toezichthouder niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of door ontslag? Een nieuw wetsvoorstel introduceert de verplichting voor alle rechtspersonen om statutair te voorzien in een belet- en ontstentenisregeling. 

Maarten Appels in Governance Update over besluiten in noodsituaties.