1 min read
27 maart 2022: Deadline verplichte registratie UBO
25 February 2022

Het UBO register is sinds 27 september 2020 in werking getreden. De overgangsperiode voor het voldoen aan de registratieplicht ten aanzien van UBO’s verloopt op 27 maart 2022. Dat betekent dat ondernemingen en entiteiten hun UBO’s vóór 27 maart 2022 moeten inschrijven in het UBO register van de Kamer van Koophandel. Die overgangsperiode geldt niet voor ondernemingen en entiteiten die na inwerkingtreding van het UBO register zijn opgericht; daarvoor gold direct vanaf oprichting een registratieplicht.

Indien er na de registratie een wijziging plaatsvindt ten aanzien van de UBO’s, zijn ondernemingen en entiteiten verplicht deze wijzigingen te registeren in het UBO-register.

U leest hier meer over o.a. de vraag wie als UBO kwalificeert en welke informatie moet worden gedeeld. Voor overige vragen over (de registratieplicht van) UBO’s kunt u terecht bij Siego Boslooper.