Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  De Richtlijn Verzekeringsdistributie – handvatten voor de praktijk

  De Richtlijn Verzekeringsdistributie1 (IDD) bevat normen in verband met de distributie van verzekeringen. De IDD vervangt de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De Nederlandse wetgever heeft de normen uit de IDD – voor zover deze al niet deel uitmaakten van de Nederlandse wetgeving – in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Marktpartijen moeten sinds 1 oktober 2018 aan de uit de IDD voortkomende normen
  voldoen.

  Het doel van de IDD is klanten gelijke bescherming te bieden, ongeacht hoe zij hun verzekeringsproduct kopen: rechtstreeks bij een verzekeraar of via een verzekeringstussenpersoon. Hierdoor wordt het niveau van consumentenbescherming versterkt. Wat de IDD – en de daaruit voortvloeiende nieuwe regelgeving – concreet betekent, is voor veel marktpartijen onduidelijk en onzeker.

  Andrea Goossens geeft in onderstaand te downloaden artikel een aantal handvatten voor de praktijk.

  Meer over