1 min read
Reactie op consultatie Bedenktijd Beursvennootschappen: Meer nadruk nodig op wettelijke bedenktijd met een aanvullend karakter
6 February 2019

Op 7 december 2018 is het Voorontwerp Bedenktijd voor beursvennootschappen in consultatie gebracht. Het voorontwerp evenals de daarbij gevoegde toelichting bieden voor Van Doorne aanleiding om op enkele punten aanbevelingen te doen.

Het voorontwerp

Op 7 december 2018 is het Voorontwerp Bedenktijd voor beursvennootschappen in consultatie gebracht. Het voorontwerp strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de vennootschap en haar stakeholders. Daartoe voorziet het voorontwerp in een mogelijkheid voor het bestuur om een bedenktijd in te roepen wanneer een aandeelhouder het ontslag van een bestuurder of commissaris voorstelt of ingeval een (vijandig) overnamebod wordt aangekondigd.

Beoogde flexibiliteit

Het voorontwerp evenals de daarbij gevoegde toelichting bieden aanleiding om op enkele punten aanbevelingen te doen. ln algemene zin merken wij op dat de voorgestelde wettekst minder ruimte biedt voor maatwerk op het gebied van de beursvennootschappelijke inrichting dan blijkens de memorie van toelichting is beoogd. Een concurrerend vennootschapsrecht is gediend met optimale flexibiliteit. Het beoogde doel van een wettelijke bedenktijd met een aanvullend karakter zou daarom meer nadrukkelijk in het wetsvoorstel tot uitdrukking kunnen komen.

Lees de volledige reactie

Wij verwijzen u graag naar de volledige reactie van Van Doorne op de speciale website van Overheid.nl, of download de PDF hieronder. Voor meer informatie over deze reactie kunt u contact opnemen met Hugo Reumkens.