1 min read
Overgang van onderneming en behoud van identiteit: de spijker op z’n kop? ArbeidsRecht 2021/17 - E.C.A. Pronk & A. Briejer
6 May 2021

Een belangrijke vraag bij de vaststelling of sprake is van een overgang van onderneming is of de identiteit van de onderneming na de overgang behouden blijft. Met het arrest Grafe en Pohle heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘Hof’) het belang dat in de praktijk wordt gehecht aan de aard van de onderneming genuanceerd. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de in de Nederlandse rechtspraktijk sterk aanwezige neiging om bij overgang van onderneming slechts te kijken naar de vraag of sprake is van een ‘arbeidsintensieve’ of ‘kapitaalintensieve’ sector. 

In dit artikel staan we stil bij het belang van het arrest Grafe en Pohle voor de rechtspraktijk en bekijken we hoe dit arrest zich verhoudt tot eerdere arresten van het Hof over het criterium behoud van identiteit.

Lees het gehele artikel via deze link.