1 min read
Meer bloggen over vloggen
1 December 2016

Do’s & dont’s in afspraken over vloggen: een goed contract helpt beter dan toezicht!

Het is al even trending; toenemend gebruik onder kijkers van online video in plaats van traditionele tv. Met name millenials kijken alles online; met tv, print of radio wordt die groep nauwelijks meer bereikt. Logisch gevolg van deze ontwikkeling is dat ook ondernemingen hun reclamebudgetten verschuiven van traditionele naar online media. Die online ingezette reclamebudgetten gaan onder andere naar influencers of vloggers. Vloggers zijn interessant; elke vlogger heeft zo zijn of haar eigen publiek en vormt dus een gerichte doelgroep voor reclame. Bovendien is het bereik veel groter dan bij traditionele media. Bijvoorbeeld: vlogger PewdiePie is goed voor zo’n 320 miljoen views per maand. Zijn content is voor een adverteerder interessant, zeker omdat goed is te analyseren wie er kijkt. Zijn dat vooral jongeren die van games houden, dan kan gericht op die doelgroep geadverteerd worden.

De verschuiving naar online media heeft al een tijdje de aandacht van het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat is de toezichthouder van de Nederlandse media, maar heeft geen zeggenschap over online reclame of vloggers. Het Commissariaat denkt die zeggenschap in de toekomst wel te krijgen, maar wil nu alvast, vooruitlopend daarop, afspraken maken met de vlog-community. Chris In ’t Veld schreef daarover in november 2016 een blog op LinkedIn. Het gaat het Commissariaat vooral om afspraken over twee thema’s: herkenbaarheid van betaalde vlogs en bescherming van minderjarigen.

Maar zijn afspraken met de vlog-community wel nodig? Er is nu misschien geen toezichthouder die boetes kan opleggen, maar er zijn wel degelijk regels en er kan ook worden ingegrepen als die regels overtreden worden. Er zijn algemene regels, onder andere neergelegd in de Nederlandse Reclame Code. En over de door het Commissariaat genoemde thema’s bestaan bijzondere regels in de Reclamecode Social Media en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Overtreding van regels kan leiden tot een veroordeling bij de Reclame Code Commissie maar (via een andere route) ook tot schadevergoeding en andere sancties bij de gewone rechter.

Efficiënter ook dan afspraken met de vlog-community is een goed contract met vlogger en met adverteerder. De adverteerder heeft alle belang dat zijn reclameboodschap zijn publiek bereikt, zonder ruis, omdat ‘zijn’ vlogger de regels aan de laars lapt. Want een vlogger die slecht in het nieuws komt sleept zijn adverteerder mee. En een negatieve vlog kan de reputatie van de adverteerder beschadigen.

Vaak is het een onafhankelijke bureau of independent agency dat vloggers en adverteerders bij elkaar brengt. De agency vertaalt de wensen en belangen van de adverteerder naar de vlogger, en zal de vlogger wijzen op eventuele reclamebeperkingen. Die gelden namelijk niet alleen op de door het Commissariaat genoemde thema’s (herkenbaarheid en minderjarigen) maar ook voor andere onderwerpen. Het beste is om met de vlogger do’s en dont’s af te spreken, spelregels waaraan de vlogger zich binnen de context van creatieve uitingsvrijheid moet houden. Juist omdat, anders dan in traditionele reclame, de inhoud van een vlogreclame vooraf niet vaststaat maar door de vlogger wordt bepaald, wil de adverteerder comfort. En een goed juridisch fundament kan die comfort bieden. Met contracten die aan de ene kant de adverteerder het vertrouwen geven dat zijn reclame optimaal en zonder afbreukrisico wordt gebracht, en die aan de andere kant de vlogger wat spelregels meegeven waaraan die zich voor een specifieke adverteerder heeft te houden. Meer weten? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van het Van Doorne Digital-team, te weten Jeroen Sombezki, Louis Jonker, Chris in ’t Veld, Marjolijn Lips of ondergetekende.