1 min read
Geoblocking verordening binnenkort van kracht: is uw bedrijf er klaar voor? 6-stappenplan
1 November 2018

De Europese Verordening die geoblocking en geodiscriminatie verbiedt, zal met ingang van 3 december 2018 in alle lidstaten van toepassing zijn en invloed hebben op de verkoopstrategieën van bedrijven in de EU. Na eerst in het kort het toepassingsgebied van het verbod te bespreken, zullen wij in dit artikel 6 maatregelen op een rijtje zetten, die handelaren ter voorbereiding op de invoering van de Verordening kunnen treffen.

Geoblocking houdt in dat klanten die in een ander land zijn gevestigd de toegang tot een website of app wordt geweigerd of dat ze worden doorgelinkt naar een lokale website. Geodiscriminatie betekent discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of vestiging in het kader van online of offline transacties. Hoewel de Verordening deel uitmaakt van de EU strategie voor een digitale eengemaakte markt, geldt het voor zowel online als offline discriminatie.

De Verordening heeft betrekking op een viertal gebieden: toegang tot websites en apps, toegang tot goederen en diensten, niet-discriminerende betalingsvoorwaarden en overeenkomsten die passieve verkoop beperken.

Toegang tot websites

Het zal handelaren wettelijk niet meer zijn toegestaan om klanten door te linken naar een lokale website, tenzij de klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of de toegangsbeperking noodzakelijk is om aan aldaar geldend recht te kunnen voldoen.

Toegang tot goederen en diensten

Klanten zouden zonder discriminatie als een ‘lokale klant’ moeten kunnen winkelen, wanneer ze:

  • Goederen kopen bij een bedrijf dat levering in een lidstaat aanbiedt
  • Langs elektronische weg verrichte diensten, zoals webhosting of het opzetten van firewalls, kopen 
  • Diensten afneemt op een fysieke locatie in een lidstaat waar de handelaar actief is (zoals tickets voor een concert of sportevenement).

Betalingen

Handelaren die voor wat betreft lokale klanten een specifiek betaalmiddel aanvaarden, moeten datzelfde betaalmiddel ook aanvaarden voor wat betreft klanten uit andere landen (dit geldt ook voor creditcards van hetzelfde merk, die in een ander land zijn uitgegeven).

Overeenkomsten inzake passieve verkoop  

Overeenkomsten, waarbij de handelaar beperkt wordt bij verkoop naar aanleiding van spontane verzoeken van klanten en die de handelaar dwingen tot discriminatie en in strijd te handelen met de Verordening, zijn nietig.

Maatregels voor handelaren

  1. Controleer of uw goederen of diensten binnen het toepassingsgebied van de Verordening vallen
  2. Controleer uw websites en apps en zorg ervoor dat klanten niet worden doorverwezen, tenzij de klant hier expliciet toestemming voor heeft gegeven
  3. Stel procedures in om te controleren of de koper een eindgebruiker of handelaar is
  4. Bekijk uw aanpak met betrekking tot het bundelen van goederen en diensten opnieuw
  5. Controleer uw betalings- en leveringsvoorwaarden
  6. Controleer uw distributiecontracten met handelaren, om zien of ze beperkingen omtrent passieve verkoop bevatten, die in strijd zijn met de Verordening.

We zullen deze maatregelen in een volgend artikel bespreken. Mocht u in de tussentijd meer begeleiding wensen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de regels van de Verordening, dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.