1 min read
Essay: Corporate venturing: win-win, áls je het juridisch goed regelt
1 March 2021

Gevestigde en nieuwe innovatieve bedrijven hebben elkaar steeds vaker nodig om meer innovatiekracht te realiseren. M&A-specialisten Jeroen Sombezki en Meltem Koning-Gungormez zien volop kansen voor samenwerking, onder meer in de energiesector. Wat zijn de juridische uitdagingen die hiermee gepaard gaan?

Startups met een veelbelovende technologie die de financiën en afzetmarkt missen om door te groeien, en grote bedrijven die op innovatief gebied tekortschieten maar kapitaalkrachtig zijn én over een groot klantenbestand beschikken: steeds vaker vinden ze elkaar. De corporate investeert en verwerft aandelen in het jonge bedrijf. Het gaat hierbij niet om een traditionele overname: de investeerder wil een partnership aangaan om een bepaalde technologie verder door te ontwikkelen en zo strategisch voordeel te behalen. 

Het gehele essay is te lezen op de website van Management Scope: klik hier

Dit dubbelinterview is gepubliceerd in Management Scope 02 2021. Het Van Doorne profiel met alle interviews en essays kunt u lezen via deze link.