1 min read
Blog Corine Vernooij: Verruiming WNT
23 August 2019

Op 20 juni 2019 is het wetsvoorstel wijziging van de WNT ter consultatie gepubliceerd. Het voorstel beoogt de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en 3 ontduikingsmogelijkheden te doorkruisen.

In haar blog in Zorgvisie gaat Corine Vernooij dieper in op deze mogelijkheden.