1 min read
Annotatie verandering van partijhoedanigheid door een claimstichting
6 October 2020

Uitgangspunt is dat een partij niet in de loop van de procedure in een andere hoedanigheid kan gaan optreden dan die waarin zij haar vordering bij aanvang van de procedure heeft ingesteld. Volgens de Hoge Raad is in deze zaak voor toepassing van het voormelde uitgangspunt geen plaats in het licht van bijzondere omstandigheden. De auteur gaat in zijn annotatie bij dit arrest in op deze bijzondere omstandigheden en op verandering van partijhoedanigheid in het algemeen. Ook geeft de auteur aanbevelingen van praktische aard.

De annotatie, gepubliceerd in VAST, kunt u hier lezen.