Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Eerste Nederlandse crypto-regulering in aantocht

  • NL
  • Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in Nederland voor het eerst crypto-specifieke wetgeving wordt ingevoerd. 

    Als gevolg hiervan komen bepaalde cryptodienstverleners onder de reikwijdte van de Nederlandse anti-witwasregels te vallen. In zijn bijdrage aan het aprilnummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht bespreekt Jelmer Baukema het concept wetsvoorstel voor implementatie van de anti-witwasregelgeving op het gebied van virtuele valuta.

    Ook wordt ingegaan op de uitkomsten van de publieke consultatie van het concept wetsvoorstel, die onlangs is afgerond. Het artikel kunt u hieronder downloaden.