1 min read
Voor buitengerechtelijke vernietiging wegens bedrog is niet vereist dat de arbeidsovereenkomst nutteloos is geworden Noot Steven Sterk & Sijbren Kuiper
30 March 2020

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever een arbeidsovereenkomst wegens bedrog kan vernietigen. Het wettelijk ontslagstelsel staat hier niet aan in de weg en het is niet nodig dat de arbeidsovereenkomst door het bedrog nutteloos is gebleken. Dit is de eerste keer dat de Hoge Raad zich uitspreekt over vernietiging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever vanwege een wilsgebrek. Sijbren Kuiper en Steven Sterk bespreken deze uitspraak is hun noot in de JAR.

 Deze noot verscheen in de JAR (JAR 2020/70).