1 min read
Versnelde invoering pre-insolventieakkoord
3 April 2020

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de invoering van een pre-insolventieakkoord aangemerkt als spoedwetgeving met het oog op inwerkingtreding op 1 juli 2020

De nieuwe wetgeving opent de mogelijkheid voor een schuldenaar om buiten een insolventie procedure een dwangakkoord aan te bieden. Dat dwangakkoord kan zich uitstrekken tot alle crediteuren (inclusief preferente crediteuren en crediteuren met een pand- of hypotheekrecht) en de aandeelhouders. Klik hier voor een presentatie met een uitleg van de nieuwe wet (Engels).