1 min read
Van Doorne introduceert de risicomatrix voor maatschappelijke instellingen
7 January 2014

Een continu veranderend risicolandschap, toenemende druk van stakeholders, onophoudelijke media-aandacht en een algemene toenemende intolerantie voor risico’s kenmerken de complexe maatschappij van vandaag. Dit vraagt van een bestuurder van een maatschappelijke instelling de nodige aandacht, ook op het gebied van risicomanagement.

De risicomatrix is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. In het kader van goed bestuur en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden, alsmede de toenemende aandacht voor het beheersen van risico’s maken het noodzakelijk de risico’s in beeld te hebben.

Met name bij éénmalige grote projecten zoals (nieuw)bouwprojecten, een groot ICT-project of een complexe (her)financiering van de organisatie kan blijken dat de benodigde expertise niet in huis is. Terwijl van bestuurders (en toezichthouders) wel wordt verwacht dat tot een zorgvuldige besluitvorming wordt gekomen.

Van Doorne heeft in dit licht de risicomatrix ontworpen als tool om (potentiële) risico’s in contracten te identificeren en proactief te beheersen. Met de risicomatrix heeft u een instrument dat u kan ondersteunen in het proces van het nemen van beslissingen en/of in het proces van het verantwoording afleggen over de genomen beslissingen.

Download hier de flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Moolhuizen.