1 min read
Te veel pensioen: terugvorderen, corrigeren?
11 May 2020

Als de pensioenuitvoerder (fonds, verzekeraar, PPI) meer uitkeert dan waarop deze op grond van het pensioenreglement gehouden was, dan heeft de pensioenuitvoerder dat betreffende bedrag onverschuldigd betaald. Maar mag of moet dan ook worden teruggevorderd of gecorrigeerd? Dat is wel het uitgangspunt. Het is wel van belang oog te hebben en houden voor de omstandigheden en de gevolgen. Dit vergt een zorgvuldig beleid.

Het kabinet spoort pensioenuitvoerders aan een terugvorderingsbeleid op te stellen en ook openbaar te maken. Wij formuleerden zes gezichtspunten in dit artikel. Het geeft sturing aan de te maken afwegingen in het concrete geval. Meer weten? Assistentie nodig bij het opstellen van beleid? Of sparren over de huidige praktijk waar u mee werkt of wordt geconfronteerd? Neem contact op.