1 min read
Reactie op consultatie herziene voorontwerp Wet modernisering personenvennootschappen
13 February 2023

Arnout Stroeve, Maarten Appels, Luuk Bossers, Jan Roeland en Peter van Velthoven hebben namens Van Doorne gereageerd op het ter consultatie aangeboden Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen.

De huidige Wet modernisering personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) stamt grotendeels uit 1838. Het doel van de voorgestelde regeling is om te komen tot een betere en modernere regeling voor ondernemers.

Naar mening van bovengenoemden, wordt dit doel met het Consultatievoorstel bereikt, maar zij zien ook enkele verbeterpunten en doen concrete suggesties. De materiële punten die daarbij volgens hen de meeste aandacht verdienen zijn de rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap (punt 3) en de toepassing van artikel 810 lid 5 BW (punt 4).

Ook doen zij een aantal suggesties ten aanzien van de fiscaliteit.

Bekijk hier de volledige reactie.