1 min read
Het coronavirus en personeel in de zorg
13 March 2020

Het aantal mensen in Nederland dat is besmet met het coronavirus blijft toenemen. Zorginstellingen staan door het coronavirus voor diverse vragen, onder andere op het gebied van het personeel. Op een aantal van deze vragen gaan wij hieronder in.

Thuisblijven bij klachten onder doorbetaling van loon

Om de (vaak kwetsbare) gezondheid van mensen die verblijven in zorginstelling te beschermen, is het van belang dat de RIVM-richtlijnen worden gevolgd bij het naar huis sturen van medewerkers die ziek zijn. Verder zijn werkgevers verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en kunnen zij werknemers de instructie geven om thuis te blijven. Als een zieke werknemer weigert naar huis te gaan, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Tijdens ziekte is de werkgever gehouden (ten minste 70%) van het loon door te betalen.

Dreigend personeelstekort

Ziekenhuizen bereiden zich voor op de grote toestroom van coronapatiënten. Wat gebeurt er als een deel van het ziekenhuispersoneel zelf ziek wordt en niet meer kan werken? Of als er zoveel patiënten zijn dat de ‘normale’ bezetting op bijvoorbeeld de intensive care onvoldoende is om dit op te vangen?

Aanpassen dienstenrooster

Een mogelijke oplossing is om personeel te vragen om langere of andere diensten te gaan werken. Als gebruik wordt gemaakt van de jaarurensystematiek, kan afgesproken worden dat de medewerker nu meer uren werkt en op een later moment dat jaar minder. Ook biedt de cao ziekenhuizen een haakje voor het onder bijzondere omstandigheden wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden voor ten hoogstens een maand.

Buiten deze gevallen om, kan het lastiger liggen om het dienstenrooster te wijzigen. Dit betreft namelijk mogelijk een arbeidsvoorwaarde. Wijziging kan dan met instemming van de medewerker en in sommige gevallen is ook eenzijdige wijziging door de werkgever mogelijk. Hiervoor is een grondige belangenafweging nodig, want de wet kent geen bijzondere regel voor eenzijdig wijzigen van een arbeidsvoorwaarde in het geval van een calamiteit. Een werkgever zal onder andere moeten nagaan of er andere minder vergaande mogelijkheden zijn om het personeelstekort op te vangen en zal rekening moeten houden met de (privé) omstandigheden van de werknemer. Dit neemt niet weg dat als de wijziging echt noodzakelijk is in verband met de coronasituatie het belang van de werkgever vaak de doorslag zal geven. De kans op een succesvolle eenzijdige wijziging wordt ook vergroot door instemming van de ondernemingsraad met het wijzigingsbesluit.

Intrekken verloven zorgmedewerkers

Een andere mogelijkheid om een personeelstekort tegen te gaan, is het intrekken van reeds aangevraagde en door het ziekenhuis goed gekeurde vakanties. Om dit te doen, is een gewichtig belang vereist. In het geval van ziekenhuizen, die ook een maatschappelijk belang hebben om de zorg te garanderen, lijkt dit een gegeven als het personeelslid onmisbaar is. Dat de regering zorgpersoneel heeft opgeroepen om niet met vakantie te gaan, bevestigt het gewichtig belang. De schade die medewerkers lijden door annuleren van hun vakantie, komt in principe voor rekening van het ziekenhuis.

We houden u op de hoogte

We houden u op de hoogte van dit onderwerp. Vragen? Neem contact op met Steven Sterk en Barbara van der Veen.