1 min read
Dutch Commercial Real Estate Investment and Development loan Termsheets Market Practice and Developments 2018-2019
17 April 2019

Dit e-boek is het resultaat van een research project geïnitieerd door de industry group Vastgoed- en Vastgoedfinanciering van Van Doorne. Daarbij is een groot aantal termsheets op basis waarvan in 2018 en Q1 2019 beleggings- en projectfinancieringen van Nederlands commercieel vastgoed werden aangeboden, geanalyseerd.

Dit e-boek beoogt op een bondige en concrete wijze inzicht te geven in de voorwaarden waaronder dit soort financieringen thans worden aangeboden op de Nederlandse markt,  langs het gehele spectrum, van super senior krediet tot whole loans, mezzanine en high yield loans. Daarbij is voorts gekeken naar zowel kleinere leningen als (club en gesyndiceerde leningen) waarbij middelgroot en groot krediet wordt verstrekt.

Bij het selecteren van de in dit e-boek behandelde onderwerpen, hebben wij getracht om in ieder geval het overgrote deel van de bepalingen die gewoonlijk onderdeel uitmaken van termsheets voor beleggings- en projectfinancieringen van Nederlands commercieel vastgoed te behandelen, waarbij wij in het bijzonder aandacht hebben besteed aan bepalingen die, naar onze ervaring, vaker tot discussie leiden tussen kredietgevers en kredietnemers. Dit e-boek is daarmee vooral bedoeld als een praktisch handvat voor diegenen die dit soort termsheets, in het kader van hun beroep of bedrijf, met enige regelmaat opstellen of beoordelen, in een stadium waarin wij, advocaten en notarissen, doorgaans nog maar een beperkte betrokkenheid hebben bij de beoogde financieringstransactie. Een weloverwogen termsheet spaart tijd en kosten (en mogelijk enige frustratie) in een later stadium van de transactie.