1 min read
'Dringend behoefte aan consensus en actie rond verantwoorde AI'
19 June 2019

De opmars van AI is niet te stuiten. Maar gaan we wel op een verantwoorde manier met de nieuwe technologie om? In het nieuw verschenen boek ‘Responsible AI: A Global Policy Framework’ analyseren en discussiëren diverse internationale AI-experts aan welke eisen (beleid voor) verantwoorde AI dient te voldoen. Van Doorne AI-expert Louis Jonker heeft zich in zijn bijdrage in het bijzonder gericht op de veiligheid en betrouwbaarheid van AI. 

Overal om ons heen zien we steeds vaker de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Veel onderzoekers en bedrijven zien de potentie van geautomatiseerde en zelflerende processen, bijvoorbeeld in de ICT- en mediasector, maar ook in de zorg- en bancaire wereld is de technologie niet meer weg te denken.

Naar verantwoorde maatschappelijke impact

“AI heeft grote positieve maatschappelijke impact, maar kent ook onbedoelde en ernstige gevolgen”, zo geeft ITechLaw-voorzitter Charles Morgan aan, die het boek wereldwijd uitgeeft. “Alle auteurs (54 experts vanuit 16 landen, red.) hopen dat de publicatie een waardevolle bijdrage zal leveren aan de voortdurende inspanningen om verantwoorde AI te bevorderen.”

Veiligheid en betrouwbaarheid van AI

In het boek ‘Responsible AI: A Global Policy Framework’ worden diverse thema’s rond AI behandeld, waaronder verantwoordelijkheid (‘accountability’), transparantie en uitlegbaarheid, non-discriminatie, open data en eerlijke mededinging, privacy en intellectuele eigendom. Samen met zijn Duitse en Amerikaanse collega-advocaten behandelt Van Doorne AI-expert Louis Jonker in het hoofdstuk ‘Safety and Reliability’ de mate van veiligheid en betrouwbaarheid van AI en de daarbij geldende ethische afwegingen en beleidskeuzes. Ter illustratie worden hierbij enkele ‘use cases’ behandeld.

“Aan het wettelijke kader voor op AI gebaseerde technologieën liggen diverse ethische en morele kwesties ten grondslag. Deze onderliggende ethiek en moraal kan per cultuur verschillen en moet in overweging worden genomen voordat nieuw beleid goed kan worden gedefinieerd of veilige en betrouwbare AI goed kan worden geïmplementeerd en toegepast”, aldus Louis Jonker. “Met dit internationale raamwerk en onze bijdrage daarbij hopen wij dan ook de discussie over veiligheid en betrouwbaarheid van AI weer enkele belangrijke stappen voorwaarts te hebben gebracht.”

Meer informatie en bestellen

Het boek Responsible AI: A Global Policy Framework telt 304 pagina’s en kunt u in zowel hard copy als PDF bestellen op de website van ITechLaw. Voor meer informatie over het onderwerp ‘veiligheid en betrouwbaarheid’, kunt u direct contact opnemen met Louis JonkerLees ook meer over hoe wij als kantoor bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van AI in de onderneming op onze speciale AI-themapagina.