1 min read
De Ronde Tafeldiscussies van Van Doorne
28 September 2015

Tijdens de Accenture Innovation Awards verzorgt Van Doorne een viertal ronde tafel bijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn;‘Circular Economy’‘Personalized Shopping & Paying’‘Safe & Secure Society’ en ‘Perfect Cities’.

Circular Economy

12.45 uur – 13.45 uur
Zijn de ondernemers de oplossing voor onze maatschappelijke problemen? – gegeven door 
Sjoerd Kamerbeek
In de afgelopen jaren is het aantal initiatieven op het gebied van social entrepreneurship sterk toegenomen. Ondernemen met zowel een maatschappelijke als een financiële doelstelling. Daarbij wordt winst niet alleen in financiële termen uitgedrukt, maar ook in maatschappelijke meerwaarde. Aan deze vorm van ondernemen ligt het geloof ten grondslag dat maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd met een bedrijfsmatige aanpak. Er is een groeiend bewustzijn dat deze bedrijfsmatige aanpak inderdaad een oplossing kan bieden voor maatschappelijke problemen. Is social entrepreneurship inderdaad de toekomst als oplossing voor onze maatschappelijke problemen of is dit toch aan de overheid?  Tijdens deze Ronde Tafel gaat Van Doorne graag in debat om deze vraag te beantwoorden en daarbij te onderzoeken hoe de impact van social entrepreneurship op onze maatschappij kan worden vergroot.

Personalized Shopping & Paying
14.00 uur – 15.00 uur
Seamless online sales & payments – gegeven door Arno Voerman
E-commerce heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De technische ontwikkelingen, ook ten aanzien van digital identity, gaan dusdanig snel dat interessante mogelijkheden ontstaan om nog gemakkelijker, veiliger en winstgevender met bestaande en nieuwe klanten om te gaan. Hoe zorgt u ervoor dat uw online sales & payments processen ook juridisch juist zijn ingebed? In deze Ronde Tafel worden diverse juridische aspecten belicht en wordt u bijgepraat over de kansen voor uw business.

Safe & Secure Society
14.00 uur – 15.00 uur
Cybercrime readiness. How to respond? – gegeven door Kees Stuurman
“There are only two types of companies: Those that have been hacked and those that will be”. Met deze uitspraak geeft de Amerikaanse FBI kort en krachtig aan waar het op staat. Of zoals beveiligingsspecialisten het zeggen: “Either you have been data breached or you just do not know that you have been data breached.”

Cyber crime ‘readiness’ is een belangrijk actueel thema voor elke organisatie. Maar wat zijn precies de spelregels om hierin op te treden? Hoe ver moet of mag je gaan bij het monitoren van je netwerkgebruik? Wat moet een bestuurder doen of vooral laten? Wat is de rol van de RvC? Welke informatie mag/moet je delen met toezichthouders? Hoe betrek je toeleveranciers? Kortom: hoe organiseer je de juiste response binnen het (IT)ecosysteem waarin je opereert?

Doelgroep: iedereen die zich bewust is van de risico’s van cyber crime voor zijn organisatie, business en klanten, maar daarbij tegelijk ook op zoek is naar een zo praktisch mogelijke aanpak.

Perfect Cities
15.15 uur – 16.15 uur
De toekomst van het openbaar vervoer – gegeven door Gijs Verberne
De druk op het bestaande systeem van het openbaar vervoer in Nederland wordt steeds groter. Dit komt bijvoorbeeld door de toenemende verstedelijking, maar ook door wijzigingen in de behoeften van reizigers. Reizigers zijn meer en meer op zoek naar maatwerk voor hun mobiliteitsbehoefte. Bovendien spelen milieuoverwegingen een steeds grotere rol. De overheid staat voor de uitdaging het OV voor iedereen toegankelijk én betaalbaar te houden. Tegelijkertijd moet het OV ook nog zo milieuvriendelijk mogelijk worden.  Er is een voorzichtige trend waar te nemen van overheden die willen innoveren in het OV, denk bijvoorbeeld aan de inzet van elektrische bussen. Hoe kunnen in Nederland innovaties worden doorgevoerd op de OV-markt? Wat te denken van Über-achtige trends in dit licht? Of nieuwe manieren van (contactloos) betalen in het OV? In deze Ronde Tafel bespreekt van Doorne in samenwerking met Wim Dijkstra van de provincie Overijssel (Strategisch adviseur OV) de mogelijkheden en (juridische, politieke en financiële) knelpunten van innovatie in het OV.