1 min read
De optimale distributie van uw (merk-)product
10 March 2021

Voorkom juridische missers bij distributie- en licentieovereenkomsten en houd ook het mededingingsrecht in de gaten!

In een recent kort geding, dat werd aangespannen door IBTT (ontwerper en producent van pluche knuffels) tegen Dromenjager (merkhouder van Woezel & Pip), oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Dromenjager op onterechte gronden weigerde om IBTT toe te staan Woezel & Pip producten te verkopen aan het Kruidvat. De afspraken die partijen (onder andere hierover) maakten zijn in strijd met het mededingingsrecht en daarom nietig. 

Deze uitspraak onderstreept het belang van (mededingingsrechtelijk) compliant distributie- en/of licentieovereenkomsten. Dit is niet alleen om flinke boetes van mededingingsautoriteiten te voorkomen, maar dus juist ook om ervoor te zorgen dat uw contractspartij zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ook wanneer die afspraken de andere partij niet (meer) goed uitkomen.

Op zich ligt de wenselijkheid van de afspraken die Dromenjager met IBTT wilde maken in het kader van de licensing van Woezel & Pip producten voor de hand. Zo kan het soms wenselijk zijn om producten alleen via afzetkanalen te (laten) verkopen die voldoen aan bepaalde kwalitatieve criteria om zo het imago en/of de kwaliteit van producten te waarborgen. Het kan soms wenselijk zijn om in afzonderlijke geografische gebieden afzonderlijke distributeurs aan te stellen, waardoor die distributeurs meer gaan investeren in het merk omdat zij er zeker van zijn dat zij de enige zijn die dat merk actief mogen verkopen in het aan hen toegewezen gebied.

Het is goed om te weten dat er veel mogelijkheden zijn om dit soort afspraken te maken, maar het is wel belangrijk dat dit – zeker dus vanuit mededingingsrechtelijk perspectief – goed wordt vormgegeven. In het geval van Dromenjager is het achteraf pijnlijk dat de gemaakte afspraken niet hoeven worden nageleefd door haar contractspartij, terwijl bepaalde afspraken wel afdwingbaar waren geweest als de distributieovereenkomst anders was opgesteld was. 

Wij denken graag met u mee! U kunt de volgende vragen stellen om te bepalen of er mogelijk mededingingsrechtelijke aandachtspunten zijn bij uw contract.

Heeft u afspraken gemaakt (of wilt u die maken) over : 

1.    de klanten waaraan u of uw afnemer mag verkopen?

2.    het gebied waarin u of uw afnemer mag verkopen?

3.    prijzen of kortingen die u of uw afnemer gaat hanteren richting derden?

4.    producten die u of uw afnemer mag kopen of verkopen?

5.    andere leveranciers waarvan u of uw afnemer mag kopen?

Afhankelijk van uw wensen en op basis van maatwerk kunnen wij bepalen hoe een en ander kan worden vormgegeven of aangepast.

Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Zo schreven we eerder over de uitspraken in het kader van Nike, die een overeenkomst met een distributeur (terecht) had opgezegd omdat deze Nike producten verkocht via Amazon. Ook schrijven wij al een aantal jaren als national expert het hoofdstuk Vertical Agreements in the Netherlands voor Lexology’s internationale gids Getting The Deal Through. Deze publicatie is hieronder te downloaden.