1 min read
De nieuwe Governancecode Zorg 2022
8 December 2021

Zorgsector opgelet; per 1 januari 2022 treedt een nieuwe (geactualiseerde) Governancecode Zorg in werking!

Op 6 december 2021 is door de Brancheorganisaties Zorg (Boz) in de Algemene Leden Vergadering een nieuwe Governancecode Zorg vastgesteld. In deze vernieuwde Governancecode Zorg is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Governancecode Zorg 2017. Enerzijds betreffen de wijzigingen actualisaties (en schrappingen om onnodige overlap te voorkomen) in verband met nieuwe wetgeving, meer specifiek de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza). Anderzijds betreffen het wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie van de code en adviezen van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie. 

Klik hier voor een versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn ten opzichte van de Governancecode Zorg 2017 en klik hier voor een schone versie van de Governancecode Zorg 2022. 

In een later bericht zullen wij uitgebreider stilstaan bij de relevante wijzigingen (waaronder de toepassing van de code in samenwerkingsverbanden, de bepalingen over belangenverstrengeling en medezeggenschap voor professionals).