1 min read
Consultatie over vierde aanpassing tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun in coronatijd
12 October 2020

De Europese Commissie heeft een conceptvoorstel ter consultatie gelegd om de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen en aan te passen. Op grond van deze kaderregeling kunnen overheden bedrijven steunen die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie, zonder dat deze overheden in strijd handelen met het mededingingsrecht.

Algemeen kader

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie de tijdelijke kaderrichtlijn inzake staatssteun aangenomen. Wij bespraken destijds al dat de Commissie, als gevolg van de COVID-19-pandemie, met deze kaderrichtlijn lidstaten de mogelijkheid heeft willen geven om maximaal gebruikt te maken van de flexibiliteit die de staatssteunregels bieden om de economie te ondersteunen.

De kaderregeling is meerdere malen gewijzigd. Zo kregen overheden bij de eerste wijziging meer mogelijkheden om steun te verlenen aan onderzoek naar COVID-19, werd bij de tweede wijziging de kaderregeling uitgebreid naar maatregelen voor herkapitalisatie en achtergestelde schulden en werd bij de derde wijziging het toepassingsgebied uitgebreid om micro-, kleine en startende ondernemingen verder te ondersteunen en particuliere investeringen te stimuleren. Op 2 oktober 2020 heeft de Commissie haar vierde wijziging ter consultatie gelegd. De lidstaten worden daarmee in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptvoorstel van de Commissie.

De vierde wijziging van de kaderregeling

Met de vierde wijziging wil de Commissie de kaderrichtlijn zowel verlengen als wijzigen. Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, stelt: “We zullen nog een tijd met de gevolgen van de crisis worden geconfronteerd. Daarom stellen we voor het tijdelijke steunkader tot midden volgend jaar te verlengen en het aan de aanhoudende behoeften van bedrijven aan te passen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de eengemaakte markt van de EU.” 

Waar de kaderrichtlijn in eerste instantie tot 31 december 2020 van toepassing zou zijn, is deze nu verlengd met zes maanden tot 30 juni 2021. Volgens de Commissie wordt met deze verlenging beoogd het mogelijk te maken bedrijven te steunen gedurende de COVID-19-pandemie, met name wanneer de kaderregeling tot op heden niet volledig kon of moest worden gebruikt.

Ook wordt het toepassingsgebied van de kaderregeling verruimd. Zo is het na de wijziging voor lidstaten mogelijk om bij te dragen aan de vaste kosten van bedrijven die niet door hun inkomsten worden gedekt. De Commissie meent dat deze ondersteuning van bedrijven gericht is op het voorkomen van een verslechtering van hun kapitaal, het behouden van hun bedrijfsactiviteit en het bieden van een stevig platform voor herstel.

Tot slot worden de voorwaarden voor herkapitalisatiemaatregelen aangepast, in het bijzonder de maatregelen omtrent de uittreding van de Staat uit bedrijven waarvan de Staat voorafgaand aan de herkapitalisatie een bestaande aandeelhouder was. Als gevolg van deze wijziging zou het uittreden van de Staat uit het eigen vermogen van bedrijven mogelijk worden op basis van een onafhankelijke taxatie, waarbij de waarborgen voor effectieve concurrentie worden gehandhaafd.

Heeft u vragen of kunnen wij u assisteren bij een concrete steunaanvraag of andere juridische kwesties, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar voor u.

Met dank aan Jurriaan van Gent voor de voorbereidende werkzaamheden voor dit artikel.