1 min read
Check met onze IE-tool of uw onderneming meer uit haar intellectueel eigendom kan halen
1 October 2020

Een bedrijf is vaak meer waard dan de directie denkt. Veel waarde zit verborgen in het intellectuele eigendom. Jammer genoeg blijft die waarde in veel gevallen ook verborgen, omdat bedrijven het op orde brengen van het intellectuele eigendom geen prioriteit geven.

Doe de scan Waarde door IE en Knowhow

Bent u zich voldoende bewust van uw (potentiële) intellectuele eigendomsrechten, en haalt u daar voldoende uit? Check het binnen een paar minuten gratis met de Van Doorne IE-tool.
Doe de scan »

Om te zien wat voor vlucht intellectueel eigendom heeft genomen als onderdeel van de totale marktwaarde van bedrijven, hoeven we alleen maar te kijken naar de meest waardevolle bedrijven ter wereld. In 2005 stond Microsoft in de top 5, die verder bestond uit oliebedrijven en grote financiële instellingen. In 2019 ziet het lijstje er heel anders uit: de 5 meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft en Facebook – en zijn nog aan elkaar gewaagd ook.

Deze disruptors nemen dan ook het voortouw in het inzichtelijk maken en beschermen van hun immateriële activa. Logisch, want de waarde van deze bedrijven zit niet in de hoeveelheid producten die ze verkopen. De waarde zit in het platform dat ze bouwden en de data die ze verzamelen. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar intellectuele eigendom.

Onbekend terrein

Technologiebedrijven met een meer traditionele marktbenadering of startups die in het kielzog van een disruptor ondernemen hebben minder aandacht voor hun intellectueel eigendom, ziet Kriek Wille, partner en advocaat Intellectuele Eigendom en Digitale Media bij Van Doorne. “Het is voor veel directies en dga’s onbekend terrein. Iets dat op het bordje van juristen ligt. Bovendien is intellectueel eigendom lastig te kwantificeren omdat het ontastbaar is. De ondernemingen die er graag iets mee willen, weten vaak niet waar te beginnen.”

Dat terwijl het in kaart brengen van het intellectuele eigendom, en daarmee de waarde ervan, van groot belang is voor een onderneming – in welke fase die zich ook bevindt. Zo kan een startup de immateriële activa op de balans zetten en zo direct de waarde van het bedrijf beïnvloeden, waarmee het mogelijk belangstelling van investeerders wekt.

Een succesvolle scale-up die op het punt staat overgenomen te worden door een grote concurrent moet het intellectuele eigendom op orde hebben om te weten wat een goede prijs is voor het bedrijf of voor specifieke onderdelen daarvan. In beide gevallen geldt: door te investeren in intellectuele eigendom kan geld verdiend worden.

Holistische blik

Ook bedrijven voor wie een start of exit (voorlopig) niet aan de orde is, doen er goed aan om het intellectueel eigendom inzichtelijk te maken. “Om te groeien moet je het huishouden op orde hebben. De directie moet weten wat het aan immateriële activa in huis heeft en wat dat waard is, om daarop voort te kunnen bouwen”, aldus Wille. “Kijk met een holistische blik naar alle kennis die het bedrijf bezit en alles wat het bedrijf uniek maakt. Het kan de klantenlijst zijn, het zakelijke netwerk van de directeur of de architectuur van het IT-systeem. Het gaat echt verder dan een octrooi of auteursrecht.”

Investeerder moeilijk te vinden voor bedrijf zonder intellectueel eigendom

Een paar jaar geleden startten 3 vrienden een bedrijf rondom een prachtig concept: een platform waarop vakgenoten kennis met elkaar delen en ervaringen uitwisselen. De ene vriend schreef de software, de andere deed de commerciële kant en de derde was verantwoordelijk voor interne zaken en financiën.

Pas toen de softwareschrijver uit het bedrijf stapte en er een investeerder gezocht werd, bleek dat het intellectuele eigendom niet in het bedrijf zat. Zo lagen de rechten op de software nog bij de uitgestapte vriend en de gebruikersdata bij de financiële man. Ook de aanwezige kennis binnen het bedrijf was op geen enkele manier beschermd.

Een team van Van Doorne, waaronder specialist Kriek Wille, bracht de kwetsbaarheden in kaart en herstelde ze met relatief eenvoudige ingrepen. En de investeerder? Die werd snel gevonden.