1 min read
Ingrijpende verslaggevingsregels CSRD-richtlijn vereisen nu voorbereiding
15 March 2023

De European Green Deal is een Big Deal. In Nederland lijkt het Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam  internationaal ondernemen momenteel niet zo’n vaart te lopen. Vanuit Europa loopt op de achtergrond echter het wetgevingstraject voor het voorstel voor de Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid door. Ook zijn reeds verstrekkende verplichtingen op het gebied van verslaglegging over duurzaamheidsinformatie van kracht door middel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die per 1 januari 2023 in werking is getreden.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Al in november van afgelopen jaar nam de Europese Unie de CSRD aan. De CSRD-richtlijn moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Op (zeer) korte termijn zal er ingrijpende set verslaggevingsregels gelden voor uiteindelijk meer dan 50.000 ondernemingen in Europa, te beginnen met grote beursgenoteerde bedrijven per boekjaar 2024. Deze verplichting zal per boekjaar 2025 ook gelden voor overige grote ondernemingen en per boekjaar 2026 onder meer voor beursgenoteerde middelgrote en kleine ondernemingen.

Uitgebreid rapporteren over duurzaamheid verplicht

De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Een specifiek deel van het bestuursverslag zal uitgebreide duurzaamheidsinformatie moeten bevatten aan de hand van (nog vast te stellen) Europese standaarden, waar eind 2022 concept standaarden voor zijn gepubliceerd. Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn onder meer het bedrijfsmodel en de strategie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de plannen en uitvoeringsmaatregelen van de onderneming om ervoor te zorgen dat haar bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met “de overgang naar een duurzame economie” en “de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 *C” (Parijs Akkoord) en ”de doelstelling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken” (Europese klimaatwet).

CRSD gaat verder dan de (herziene) Nederlandse Corporate Governance Code

Dit gaat veel verder dat de recent in werking getreden Nederlandse Corporate Governance Code (versie 2022). De concept standaarden die zullen gelden onder het regime van de CRSD, de zogenoemde European Sustainability Reporting Standards, bevatten maar liefst 1.144 kwalitatieve en kwantitatieve datapunten, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de sector waarin een onderneming actief is.

Er zal, als gezegd, een duurzaamheidsstrategie zullen moeten worden opgesteld (of bijgesteld) waarin duurzaamheidsdoelstellingen worden opgenomen. Aangezien er in het jaarverslag over gerapporteerd moet worden, betekent dat tevens dat de onderneming hiervoor de juiste data zal moeten verzamelen en de kwaliteit van die data te borgen. Met andere woorden: ondernemingen zullen duurzaamheid moeten integreren in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals governance, strategie, risicomanagement, interne controle-omgeving en de interne én externe verslaggeving. Ook accountants krijgen in hun verschillende hoedanigheden te maken met deze duurzaamheidsinformatie. Ook voor deze beroepsgroep geldt: wees op tijd voorbereid.

Voor meer informatie en efficiënt op maat gesneden advies kunt u contact opnemen met Carlijn van Dooren (Litigation), Maarten Appels (Ondernemingsrecht), Hanne van ’t Klooster (Ondernemingsrecht) of Annemetje Koburg (Litigation)