Waarmee kunnen wij u helpen?

    Opinie

    Voor een rvc kan de rechtspersoon-bestuurder iets ongrijpbaars hebben Maarten Appels voor het Nationaal Register

  • NL
  • In situaties waarin toezicht wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen of niet-uitvoerende bestuurders in een one-tier board, kan de figuur van rechtspersoon-bestuurder aanleiding zijn voor tal van governance vraagstukken: wie bestuurt de onderneming nu feitelijk? 

    Maarten Appels schrijft in Nationaal Register.