Elzard Schipper
Advocaat | Partner

Elzard heeft ruime ervaring in het civiele (proces)recht, het fiscale invorderingsrecht en het bestuursrecht. Hij werkt voornamelijk voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën, eerst als plaatsvervangend Rijksadvocaat en sinds 2016 als Rijksadvocaat.