Ontbijtsessie: Gronduitgifte door overheden onder de loep – waar staan we nu met het Didam-arrest?
27/03/2024 09.30 - 10.30 uur

Eind 2022 wees de Hoge Raad een voor de vastgoedpraktijk ingrijpend arrest over de verkoop van grond door een overheidslichaam. In de volksmond het “Didam-arrest” genoemd. In het Didam-arrest oordeelt de Hoge Raad dat de overheid onroerende zaken die zij in eigendom heeft over het algemeen niet één-erkopen. Er moet aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om mee te dingen naar een grondpositie, tenzij slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Op woensdag 27 maart vond het seminar plaats, het was een groot succes. Download de presentatie hier en hieronder kunt u de opname terugkijken.

Terug
Ontbijtsessie: Gronduitgifte door overheden onder de loep – waar staan we nu met het Didam-arrest?