1 min read
Wetsvoorstel verplichtstellen vertrouwenspersoon door Tweede Kamer op 23 mei aanvaard
11 July 2023

Het inititiatiefwetsvoorstel verplicht werkgevers om een (interne of externe) vertrouwenspersoon aan te stellen, tot wie medewerkers die in de arbeidssituatie geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, zoals (in)direct onderscheid, (seksuele)intimidatie, agressie, geweld of pesten, zich kunnen wenden.

Vanwege de regeldruk voor werkgevers is deze verplichting vooralsnog beperkt tot werkgevers met ten minste 10 werknemers. Bij de evaluatie van de wet zal dan worden bezien of het wenselijk is de reikwijdte alsnog uit te breiden naar werkgevers met minder dan 10 werknemers.

Nu volgt behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Indien de Eerste Kamer dezelfde partijen als in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel zullen stemmen, dan hangt het af van de partijen 50plus en OPNL, die elk 1 zetel in de Eerste Kamer hebben, of het wetsvoorstel aldaar wordt aangenomen.