1 min read
Werkgever let op: bestaande oproepkrachten moeten voor 1 februari 2020 een aanbod ontvangen met een vaste arbeidsomvang
29 January 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Met de komst van de WAB is de rechtsbescherming van oproepkrachten vergroot en zijn nieuwe verplichtingen voor werkgevers geïntroduceerd.

Verplicht aanbod met vaste arbeidsomvang

Een van de belangrijkste nieuwe verplichtingen is dat werkgevers oproepkrachten na 12 maanden een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang. Hierbij moet minimaal het aantal uur dat de werknemer (gemiddeld) heeft gewerkt in de afgelopen 12 maanden worden aangeboden. Het aanbod dient uiterlijk in de 13de maand te worden gedaan. Als het aanbod niet of te laat plaatsvindt, kan de oproepkracht het gemiddelde loon over de afgelopen 12 maanden claimen over de periode waarin het aanbod niet of te laat is gedaan.

Deze verplichting geldt ook voor oproepkrachten die op 1 januari 2020 al 12 maanden of langer als oproepkracht werkzaam waren. Zij dienen voor 1 februari 2020 een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te ontvangen. Vervolgens hebben de oproepkrachten een maand de tijd om dit aanbod te accepteren.

De oproepkracht mag het aanbod weigeren. In dat geval behoudt de oproepkracht de flexibele arbeidsomvang. Het jaar daarop dient de werkgever de oproepkracht opnieuw een aanbod te doen.

Als de oproepovereenkomst na 12 maanden eindigt, betekent dit niet dat de werkgever verplicht is om een nieuwe oproepovereenkomst aan te bieden. Wel geldt dat, als binnen zes maanden een nieuwe oproepovereenkomst wordt aangegaan, het aanbod weer van toepassing is. De werkgever moet dan minstens de gemiddelde arbeidsomvang als tijdens de eerste 12 maanden van de oproepovereenkomst aanbieden.

Jaarurensystematiek kan alternatief zijn

Werken met de jaarurensystematiek kan een passend alternatief zijn om werknemers flexibel in te zetten. In dat geval wordt met een werknemer een vast aantal uur per jaar overeengekomen. De uren kunnen vervolgens vrij verdeeld worden over het jaar, maar het loon moet wel elke maand gelijk zijn. De werknemers kwalificeren niet als oproepkrachten, waardoor onder andere voor werkgevers de verplichting tot het doen van een aanbod met een vaste arbeidsomvang niet geldt. In de zorg wordt hier al veelvuldig gebruik van gemaakt.

Meer weten? Neem contact op met Steven Sterk en Barbara van der Veen.