1 min read
Voorstel richtlijn betreffende passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid
30 March 2022

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn ten aanzien van passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Het voorstel moet nu nog worden goedgekeurd door het Europees parlement en de Raad. Lidstaten hebben daarna twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren. Het doel van het voorstel is om duurzaam en verantwoord gedrag van ondernemingen in de hele mondiale waardeketen te bevorderen. De nieuwe richtlijn zal gelden voor EU-ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid en een aanzienlijke omvang en economische macht (500 of meer werknemers en een wereldwijde netto-omzet van 150 miljoen euro of meer) en andere EU-vennootschappen die actief zijn in sectoren met een grote impact en de drempelwaarde van de eerste groep niet bereiken maar wel meer dan 250 werknemers hebben en een wereldwijde omzet van 40 miljoen euro of meer. Ook zal de richtlijn gelden voor bedrijven van buiten de EU die in de EU actief zijn en met een in de EU gegenereerde omzet zoals de hiervoor genoemde EU-ondernemingen.