1 min read
Van Doorne ondertekent als eerste advocatenkantoor het Charter Diversiteit van SER
22 September 2022

Namens Van Doorne advocaten, notarissen en fiscalisten, heeft Saskia Laseur op 22 september het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij NN Group in Den Haag. Van Doorne zegt hiermee als eerste advocatenkantoor toe dat diversiteit en inclusie (D&I) van meerwaarde zijn voor het bedrijf en dat strategische middelen ingezet zullen worden om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Van Doorne was één van 14 werkgevers die deelnamen aan de ondertekenceremonie, die plaatsvond voorafgaand aan de Charterbijeenkomst Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering. Naast Van Doorne ondertekenden onder meer telecombedrijf T-Mobile, het Erasmus MC en Royal Vopak het charter.

Saskia Laseur, managing partner: ‘Inclusie met oog voor elkaar sluit naadloos aan bij het informele en open karakter van onze organisatie, waarbij het complementair zijn als basis wordt genomen en niet de onderlinge verschillen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin inventiviteit en een open houding tot de beste oplossingen leiden. Van Doorne is een snelgroeiende organisatie in een veeleisende werkomgeving waar vaak onder druk moet worden gepresteerd. Dat stelt ook hoge eisen aan ons eigen werkgeverschap. Voor alle medewerkers op kantoor willen wij een veilige werkplek zijn en blijven. Wij zijn overtuigd van de kracht van verscheidenheid en verandering. Bij Van Doorne krijgt elke medewerker de mogelijkheid om zijn of haar inspiratie en kwaliteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten op een manier die bij henzelf en bij kantoor past. Wij hebben hierbij oog voor de samenleving en de wereld om ons heen en hechten eraan een omgeving te creëren waar een ieder de vrijheid voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Beleidsmedewerker Hussein Adam Dia overzag het ondertekenen. Dia: ‘Ik ben erg blij dat Van Doorne zich op deze manier committeert aan het bewerkstelligen van meer sociale innovatie op hun werkvloer. Zo wordt er concreet een stap in de richting van een opener organisatiecultuur gezet, waarin verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. En vanuit SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunen wij hier Van Doorne natuurlijk graag bij.’

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag bij het Charter Diversiteit aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun diversiteits- en inclusiebeleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

Klik hier voor de Charter Diversiteit