1 min read
Update transitievergoedingstool
5 January 2022

Sinds 1 juli 2015 geldt door de Wet Werk en Zekerheid dat de werknemer recht heeft op een wettelijke transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet door de werkgever. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft vervolgens de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020 gewijzigd en ingevoerd dat de transitievergoeding verschuldigd is ongeacht de duur van het dienstverband. Elk jaar wordt het maximum bedrag van de transitievergoeding door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogd. Voor het jaar 2022 geldt dat de maximale wettelijke transitievergoeding is vastgesteld op € 86.000 bruto (voor 2021 was dat € 84.000). Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 86.000, dan geldt een maximum van 1 bruto jaarsalaris. Met onze geactualiseerde transitievergoedingstool berekent u eenvoudig zelf de wettelijke transitievergoeding.

Hier vindt u onze transitievergoedingtool waarmee u zelf de wettelijke transitievergoeding kunt berekenen. Voor vragen over deze berekening of uitzonderingssituaties kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van Van Doorne.

Terug
Update transitievergoedingstool