1 min read
Staat van de veiligheid BRZO-bedrijven 2018
2 September 2019

Begin juli is het jaarlijkse rapport ‘Staat van de Veiligheid BRZO-bedrijven’ gepubliceerd. Gebaseerd op de BRZO-inspecties en de handhavingsinformatie uit 2018 wordt daarin gerapporteerd over de mate van naleving van de BRZO-regelgeving bij de bijna 400 BRZO-bedrijven in Nederland.

Bevindingen ‘Staat van de Veiligheid BRZO-bedrijven 2018’

Uit het rapport volgt onder andere dat ten opzichte van 2017 het aantal geconstateerde lichte overtredingen is gestegen. Het aantal middelzware en zware overtredingen is in 2018  afgenomen.

Uit het rapport blijkt dat in 2018 voor 55% van de overtredingen handhaving is gestart en dat bij het Openbaar Ministerie zeven processen-verbaal zijn ingediend.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de geconstateerde overtredingen en de naleefgeschiedenis van het bedrijf, wordt bepaald welke sancties uit de handhavingsstrategie worden ingezet. Binnen het bestuursrechtelijke kader kan dit variëren van een waarschuwingsbrief, een eis ter naleving, een (voornemen tot een) last onder dwangsom tot een bestuurlijke boete, een exploitatieverbod of zelfs een stillegging.

Ook is in sommige gevallen het strafrecht toegepast. De processen-verbaal zijn allemaal opgesteld naar aanleiding van een incident/ongewoon voorval in de periode 2015-2018. De bedrijven werden verdacht van het overtreden van de zorgplichtbepaling, van onregelmatigheden met kennisgeving aan het bevoegd gezag en het preventiebeleid voor zware ongevallen. In drie zaken van deze zaken hebben de verdachten een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie betaald van respectievelijk EUR 15.000,- en EUR 32.500,-. In de overige vier zaken zijn de verdachten gedagvaard om voor de meervoudige economische kamer te verschijnen. In een van die zaken is reeds uitspraak gedaan waarbij de verdachte werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete van EUR 30.000,-.

Grote variatie in de hoogte van boetes  

In het rapport wordt vermeld dat de hoogte van de transacties en geldboetes gebaseerd is op uitspraken en transacties in vergelijkbare zaken. De bandbreedte van op te leggen sancties en hoogte van de geldboetes blijkt echter groot in het geval van BRZO-overtredingen en de in het rapport opgenomen geldboetes lijken niet geheel representatief. Zo werd een groot olieconcern in juni van dit jaar veroordeeld tot een geldboete van 2,5 miljoen euro voor onder andere overtredingen van het BRZO. Ook werden door de strafrechter in de afgelopen jaren geldboetes opgelegd van rond de EUR 100.000,- en blijkt uit persberichten van het OM dat er transacties van EUR 75.000,- tot EUR 400.000,- betaald voor onder andere overtredingen van het BRZO.