1 min read
Nieuwe EU-regels voor crowdfundingdiensten
7 October 2020

Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van non-bancaire financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om verdere en meer uniforme regulering van deze financieringsvorm toe. In dat kader is op 5 oktober 2020 door het Europees Parlement een verordening aangenomen die als doel heeft regelgeving voor bepaalde crowdfundingdiensten in de EU te uniformiseren. Jelmer Baukema schetst de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling.

Doel en strekking

Met de op 5 oktober 2020 aangenomen Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen wordt een Europeesrechtelijk regime geïntroduceerd voor aanbieders van crowdfundingdiensten aan ondernemingen, zogenaamde European Crowdfunding Services Providers (ECSP’s). Het gaat hierbij, kort gezegd, om partijen die een crowdfundingplatform exploiteren dat is gericht op het bijeenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van crowdfunding aan ondernemingen.

ECSP’s kunnen op grond van de Verordening kiezen bij hun bevoegde lokale toezichthouder – in Nederland de Autoriteit Financiële Markten (AFM) – een ECSP-vergunning aan te vragen. Een dergelijke vergunning maakt het voor crowdfundingplatformen mogelijk om binnen de gehele Europese Unie actief te zijn, zonder daarbij te hoeven voldoen aan eventuele nationale wet- en regelgeving van de Lidstaten op het gebied van crowdfunding.

(Overige) kernelementen

Een aantal belangrijke overige kernelementen van de Verordening zijn als volgt:

  • Met maximale bedrag aan crowdfunding dat een onderneming via een ECSP-platform mag ophalen bedraagt vijf miljoen euro. Dit bedrag moet worden berekend over een periode van 12 maanden.
  • De Verordening bevat voor ECSP’s een aantal doorlopende verplichtingen, waaronder de eis bepaalde voorgeschreven essentiële belegginsinformatie aan (potentiële) investeerders ter beschikking te stellen en (potentiële) investeerders duidelijke informatie te verstrekken over financiële risico’s en kosten die met een investering gepaard gaan.
  • Ook schrijft de Verordening voor dat ECSP geldstromen in verband met crowdfunding niet langer zelf mogen beheren. Zij moeten hiervoor gebruik maken van een vergunninghoudende betaaldienstverlener.
  • Op grond van de Verordening gelden verder bepaalde eisen op het gebied van IT en governance van de ECSP en worden deze partijen verplicht een bepaalde kapitaalbuffer aan te houden die is gerelateerd aan de kosten van het platform op jaarbasis.
  • Crowdfunding via uitgifte van zogenaamde cryptoassets valt buiten de reikwijdte van de Verordening. Voor regulering van cryptovaluta en -assets is afzonderlijke Europese regelgeving in de maak.

De Verordening heeft rechtstreekse werking in alle Lidstaten en hoeft daarom niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De Verordening treedt in het vierde kwartaal van 2021 in werking.  

Meer weten?

Van Doorne heeft haar expertise op het gebied van alternatieve of non-bancaire financiering zoals crowdfunding gebundeld in een team van advocaten, fiscalisten en notarissen uit verschillende disciplines die zich hierop richten. Het team ontwikkelt innovatieve financieringsconstructies, adviseert platformen die de totstandkoming van alternatieve financiering faciliteren en brengt nieuwe partijen en markten bij elkaar.

Graag kijken wij samen met u op welke wijze ons team alternatieve financiering u van dienst kan zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jelmer Baukema.