1 min read
Nederland ingebrekegesteld door Europese Commissie voor niet-tijdige implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn
30 March 2022

 

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn bij de Tweede Kamer. Op 14 december 2021 is er een tweede Nota van Wijziging van het wetsvoorstel ingediend. In reactie op de ingebrekestelling door de Europese Commissie gaf de Minister BZK in zijn kamerbrief van 4 februari 2022 aan haast te willen maken met de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Ook geeft de Minister BZK in zijn brief aan dat hij voornemens is om te bezien of het wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn versterkt kan worden met punten die uit de evaluatie van het Wet Huis voor de Klokkenluiders komen.